Glömt lösenordet? Klicka här.

Filter

Dagkirurgi

Mer kostnadseffektiv hälsovård

Ett stort antal kirurgiska ingrepp genomförs numera inom dagkirurgin och den totala
operationsvolymen har skiftat dramatiskt från sjukhusvård till öppenvård. Fördelarna
är bland annat snabbare omsättningstider, lägre kostnader och förbättrade
rehabiliteringsprocesser för patienterna.

Produkter

OpenOR™ integrerade operationsrum Operationsbord Promerix Operationsbord Practico Practico manuellt operationsbord Rapido operationsbord för dagkirurgi New, Smarter Practico operating table Tillbehör för operationsbord Patientvagn Emergo Operationslampa Q-Flow Operationslampa Pentaled E-Serien Lampa för operationer och undersökningar MV-100 Merilux X1 Pentaled 28 Primaled Foreseeson monitorer Monitorarmar för olika behov MediBoom® Servicehuvud M6 Takpendlar, höjdjusterbar Takpendlar, variationer Light mobile workstation MLC405L Mobile workstation MLC405 Mobile workstation MLC405POW Undersökningsbrits 409 Undersökningsbrits 4242 Hamrånge Madrasser Akutvagn MX31EMG, röd Anestesi / procedurvagn MX37ANE, blå Procedurvagn MX34PRO, vit Vagn, ISO Iskubsmaskiner M1/MC70 Kombiskåp MC180 Medicinkylskåp MC300 Medicinkylskåp MC70 Medicinkylskåp Medicinkylskåp RLDF0110 Medicinkylskåp RLDF0510 Medicinkylskåp RLDF1010 Medicinkylskåp RLDF1510 Medicinkylskåp RLDF2110 Medicinkylskåp RLDG0110 Medicinkylskåp RLDG0210 Medicinkylskåp RLDG0510 Medicinkylskåp RLDG1010 Medicinkylskåp RLDG1510 Medicinskåp Assistansbord Mayo Elektriska assistansbord / uppdukningsbord Elektriskt uppdukningsbord 34530 Elektriskt uppdukningsbord 34540 Instrumentbord 609 Instrumentbord 611 Provtagningsvagn 255 Servicevagn 285 Skötselvagn och kurirvagn Universalbord 262 Vela Samba 150 Patientvåg Arnold Patientvåg Homer Fingerpulsoximetrar VM-2101 och VM-2105 Kapnograf Pulsoximeter VM-2160 Avskiljningsskärm SS/44 Skärmvägg 150B