Glömt lösenordet? Klicka här.

Vårt sätt att hjälpa människor leva bättre liv

Merivaaras vision är att hjälpa människor leva ett bättre liv. Vi arbetar aktivt för att skapa en värld där alla kan känna sig säkra genom att respektera både miljön och socialt ansvar.

 

Allt börjar med våra egna anställda och hur vi kan skapa en säker arbetsplats där innovation främjas, samtidigt som vi erbjuder sjukvårdspersonal lösningar för ett bättre liv. Vi använder processer och metoder för att stödja hållbarhet med ett antal indikatorer för att kontinuerligt säkerställa en säker arbetsmiljö både för våra egna medarbetare och för våra partners. Indikatorerna övervakas kontinuerligt och rapporteras till personalen och styrelsen på kvartalsbasis.

Säker arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö är kärnan i Merivaaras verksamhet, och ledningen har åtagit sig att agera på ett sätt som säkerställer personalens fysiska och mentala välbefinnande.

Indikatorer:
Antalet olyckor per år
Antalet sjukskrivningar per år
Rapporterade incidenter per år som kunde ha lett till olyckor
Personalundersökning årligen för att följa upp arbetstillfredsställelsen för Merivaaras personal

Miljömässigt välbefinnande och hållbar utveckling

När vi utformar våra produkter gör vi val som optimerar användningen av energi och råvaror för att göra oss så miljövänliga som möjligt. Vi är medvetna om att de val vi gör när vi utformar våra produkter är viktiga för en hållbar utveckling av vårt samhälle.

Indikatorer:
Mängden avfall i ton per år
Återvinning och utnyttjandegrad per avfallskomponent

Partnernätverk

Vi utvecklar ständigt ansvaret för vår verksamhet och vi förutsätter även en etiskt hållbar verksamhet av våra partners.

Indikatorer:
Utrullningsgraden för återförsäljaravtalets nya modell inklusive Merivaaras senaste uppförandekod
Regelbunden utvärdering av leverantörer i enlighet med Merivaaras kvalitetssystem

Merivaaras bolagsstyrning bygger på att integrera principerna för socialt ansvar i beslutsfattande och verkställande av beslut. Dessa principer inkluderar ansvarsskyldighet, öppenhet, etiska operationer samt respekt för intressenter, rättsstatsprinciper, internationella samhällsregler och mänskliga rättigheter. Dessa riktlinjer kan också kallas Merivaaras uppförandekod (Merivaara Code of Conduct).